Pride Falkenberg – Vem du än är!

Pride Falkenbergs mål är ett öppet Falkenberg där alla känner sig välkomna som boende eller besökare. Alla människor ska känna sig lika mycket värda och respekterade och ha samma möjligheter.

Grundläggande värderingar

Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla som är verksamma i föreningen står bakom dessa värderingar och vi jobbar aktivt för att våra samarbetspartners står bakom och känner till dem.

1. Pride Falkenberg tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

2. Pride Falkenberg uppmuntrar till öppna debatter som genomsyras av respekt, vi jobbar för solidaritet och samverkan.

3. Pride Falkenberg tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld.

4. Pride Falkenberg är öppet för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar alla människors lika rättigheter.

Styrelse

För frågor kring festivalens verksamhet eller styrelsens arbete, vänligen kontakta info@pridefalkenberg.se

ikon - styrelse

Styrelse Pride Falkenberg

Malin Sand, ordförande
Daniel Ryberg, vice ordförande
Peter Alvgard, kassör
Sebastian Winter, ledamot
Lina Andersson, ledamot
Kålle Gunnarsson, suppleant
Jill Wegerup, suppleant

ikon - revisor

Revisor

Björn Störtebecker, revisor

ikon - press

Press

Presskontakt:
Malin Sand, Projektledare
e-post: malin.sand@pridefalkenberg.se

> Pressmeddelanden
> Pressbilder
> Logotyp (Ladda ner)