Pride Falkenberg

 

Vem du än är!

 

100% Kärlek

 

Pride Falkenberg

 

Vem du än är!

 

100% Kärlek

Årets Pride Falkenberg 29 Maj – 1 Juni

Hoppas vi ses!!

Pride Falkenberg – Vem du än är!

Pride Falkenbergs mål är ett öppet Falkenberg där alla känner sig välkomna som boende eller besökare. Alla människor ska känna sig lika mycket värda och respekterade samt ha samma möjligheter.

festivalen

Festivalen

Pride Falkenberg sprider glädje genom en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. På Pride Falkenberg bemöts alla med respekt. Alla är välkomna att vara en del av Pride Falkenberg och alla respekteras. Alla samtal och debatter genomsyras av respekt.

Falkenbergs första Pridefestival hölls 2014 och de två första åren stod kommunen som arrangör. 2016 gick festivalen över till att vara föreningsdriven.

Föreningen

Pride Falkenberg vill som förening jobba och göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som även sträcker sig utanför och bortom festivaldagarna. Pride Falkenberg vill vara en del av spridningen av kunskap kring allas lika värde och rättigheter, inte minst kring hbtq-frågor. Vi vill vara en del av att verka för positiva attityder och inkluderande för att Falkenberg ska vara en stad för alla.

Föreningen Pride Falkenberg bildades i februari 2016 och tog då även över arbetet och ansvaret för festivalen Pride Falkenberg.