Kontakt

E-post: info@pridefalkenberg.se

Festivalinnehåll (utställare, artister, partners, program): Projektledare Jill Wegerup, tel: 070 – 51 44 761, jill.wegerup@pridefalkenberg.se
Volontär: volontar@pridefalkenberg.se
Prideparaden
: paraden@pridefalkenberg.se

Du hittar oss också på:
Facebook: facebook.com/pridefalkenberg
Instagram: pridefalkenberg